تکلیف ارز دولتی برای قطعه سازان

محمدرضا نجفی منش رییس انجمن قطعه سازان همگن در گفت گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تاکنون برخی از قطعه سازان ارز دولتی دریافت نموده اند، اظهار کرد: گرچه برخی از قطعه سازان ارزدولتی دریافت کرده اند، اما بر اساس قول بانک مرکزی برای تامین ارز قطعه سازان، آن ها در انتظار زمان دریافت ارز هستند.

 

وی افزود: بر اساس قول بانک مرکزی مبنی بر تامین ارز قطعه سازان در سه گروه، اکنون همه قطعه سازان در یک گروه قرار گرفته اند. از این رو قرار است بر اساس مصوبه بانک مرکزی، ارز قطعه سازان تامین شود.

 

نجفی منش در پاسخ به اینکه زمان تامین ارز قطعه سازان چه زمانی اعلام شده است، ادامه داد: گرچه هنوز بانک مرکزی زمانی برای تامین ارز قطعه سازان اعلام نکرده است. اما به طور طبیعی باید پیش از اعمال تحریم ها در مردادماه این مصوبه اجرایی شود.

 

رییس انجمن قطعه سازان همگن تاکید کرد: بهتر است هرچه زودتر بانک مرکزی نسبت به تاین این ارز اقدام کند، چرا که در حال حاضر شاهد تعطیلی های پی در پی قطعه سازان هستیم و اگر راهکاری اندیشیده نشود، احتمال افزایش تعطیلی فعالیت قطعه سازان بیشتر می شود.

 

منبع : سایت خودرو کار

  نظرات