وضعیت تخصیص ارز قطعه سازان خودرو

نتیجه تصویری برای قطعه سازان

به گزارش پایگاه خبری عصر خودرو به گفته خانه ملت ، محمد شریعتمداری در خصوص تامین ارز قطعه‌سازان برای  تهیه مواد اولیه، اظهار داشت: بخشی از تخصیص ارز مواد اولیه تولیدی تولیدکنندگان از جمله قطعه‌سازان در بانک منتظر گشایش اعتبار است، تعدادی از آنها که درخواست ارز یورو دارند با مشکل بیشتری مواجه هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قطعه‌سازانی که درخواست ارز یورو دارند راهنمایی شده‌اند تا ارز درخواستی خود را به یوان یا سایر ارزهای موجود در بانک مرکزی تغییر دهند، گفت: تغییر ارز تولیدکنندگان موجب تسریع در انجام امور می‌شود.

شریعتمداری در پایان، خاطرنشان کرد: برای تخصیص سایر ارزها هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و تنها در زمینه یورو مشکلاتی وجود دارد.

 منبع:انجمن خودرو سازان

  نظرات